110 rsd za kompjutersku dijagnostiku automobila sa čitanjem i brisanjem grešaka!
Cena:
110 din
Vrednost:
1.000 din
Popust:
89%
Ušteda:
890 din

89%
Uspešna ponuda Poručeno: 12
Nastavite da kupujete!
20190223
220 rsd za elektronsku proveru bezbednosti kočionog ulja!
Cena:
220 din
Vrednost:
1.000 din
Popust:
78%
Ušteda:
780 din

78%
Uspešna ponuda Poručeno: 6
Nastavite da kupujete!
20190224
500 rsd za Kompletan pregled automobila sa proverom 7 ključnih segmenata (38 stavki)!
Cena:
500 din
Vrednost:
2.000 din
Popust:
75%
Ušteda:
1.500 din

75%
Uspešna ponuda Poručeno: 10
Nastavite da kupujete!
20190227
290 rsd za proveru kočionog sistema + 50% popusta na zamenu diskova, pločica, sajle ručne kočnice, doboša ili paknova
Cena:
290 din
Vrednost:
1.500 din
Popust:
81%
Ušteda:
1.210 din

81%
Uspešna ponuda Poručeno: 11
Nastavite da kupujete!
20190226

Šta znači ponuda sa oznakom 

Ponuda sa oznakom "Kuponauto" podrazumeva ponudu sa dodatnim popustima!

Što više ljudi kupi određenu ponudu sa oznakom "Kuponauto" popust se povećava, a samim tim smanjuje krajnja cena proizvoda ili usluge. 

 POPUSTOMETAR označava trenutno stanje dostignutog popusta za određenu ponudu. 

Za više informacija klikni ovde.